همه نوشته ها با برچسب: نما

نورپردازی

نورپردازی نمای ساختمان

اهمیت نورپردازی نمای ساختمان درچیست؟ امروزه تعداد ساختمان هایی که نمای خارجی  نورپردازی شده دارند به سرعت رو به افزایش است. به دلیل تغییرات اجتماعی، صنعتی و معماری، طراحی نورپردازی نما ساختمان با چالش هایی روبرو است که صرفه جویی از اصلی ترین چالش ها است. لذا نورپردازی نمای خارجی ساختمان می بایست با موضوعات دقیقاً زیست محیطی پیوند بخورد. هر نورپردازی…

مشاهده