همه نوشته ها با برچسب: عرصه و اعیان

عرصه و اعیان ملک

عرصه و اعیان ملک چیست؟

یکی از فاکتورهای مهم قراردادهای املاک، شناخت کامل عرصه و اعیان ملک است. زمین، ملک و ساختمان های گوناگون بایستی به خوبی مورد بررسی قرار گیرند. برای آنکه بهتر برای شما تفهیم گردد که عرصه و اعیان چیست؟ طریقه تفکیک عرصه و تفکیک اعیان به چه صورت است؟ این کار از چه اهمیتی برخوردار است؟…

مشاهده