همه نوشته ها با برچسب: تکنولوژی در خانه

خانه هوشمند

ساختمان یا خانه هوشمند (اتوماسیون خانه یا بومی سازی)

 خانه هوشمند اقامتگاهی است که با استفاده از دستگاه های متصل به اینترنت امکان کنترل و مدیریت از راه دور دستگاه ها و سیستم ها مانند روشنایی و گرمایش را فراهم می کند  خانه هوشمند اقامتی است که با استفاده از دستگاه های متصل به اینترنت امکان کنترل و مدیریت از راه دور دستگاه ها…

مشاهده