همه نوشته ها با برچسب: باغچه

روف گاردن

روف گاردن

داشتن باغچه و عملی کردن ایده های باغبانی در محیطی که فاقد حیاط پشتی است ممکن است دشوار باشد. اما ما اینجا هستیم تا راه حل های جایگزین برای مسائل مربوط به طراحی خانه شما را ارائه دهیم. این پست  فضای اشغال نشده بالای ساختمان شما را یادآوری می کند که می تواند به یک…

مشاهده